www.ucetnieva.cz

Zpracování osobních údajů

Sem vložte podnadpis

Podmínky ochrany osobních údajů

 • Správcem osobních údajů, který uchovává, spravuje a edituje osobní údaje na základě souhlasu, případně dle právních norem daných zákony České republiky jsou:

            Účetní Eva, IČO: 685 79 128

            kontakt Eva Swalens Řepová, 602 936 144

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je účetní oddělení


 • Správce a zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě poptávky, objednávky, případně na základě přihlášení k odběru novinek (přihlašovací formulář na webových stránkách správce nebo osobní podpis na adrese správce)
 • Správce spravuje a kontaktuje zákazníky prostřednictvím mezinárodních organizací (Mailchimp). Ochrana osobních údajů je ošetřena obchodními podmínkami mezi správcem a službou Mailchimp.


 • Účel zpracování Vašich osobních údajů - zpracování osobních údajů probíhá pro marketingové účely správce, především pro informování o aktuálních pořádaných akcích, novinkách i změnách.


 • Rozsah zpracování - Správce a zpracovatel pracují pouze s osobními údaji jméno, příjmení, e-mail, telefon, město (pro identifikaci lokalizace kurzu). V případech, kdy zpracování a uchování osobních údajů ukládá zákon, řídí se správce a zpracovatel příslušným zákonem.


 • Doba zpracování - Správce uchovává a zpracovává osobní údaje dle zákonných povinností - na základě smlouvy, nebo max. 10 let - v případě zpracování na základě souhlasu.  Během doby zpracování osobních údajů jste oprávněni své údaje kdykoliv editovat nebo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat (viz. Odvolatelnost). Po uplynutý doby souhlasu pro uchování a zpracování osobních údajů budou údaje vymazány.


 • Odvolatelnost - Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný kdykoliv - viz. Odhlášení. O možnosti odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů Vás informujeme v každém marketingovém sdělení.


 • Vaše práva: právo na přístup k osobním údajům

 •                      právo na editaci osobních údajů

 •                      právo na nepřenositelnost osobních údajů

 •                      právo na výmaz osobních údajů

 •                      právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte         podezření na nesprávné zacházení s osobními údaji.