www.ucetnieva.cz

Účetnictví

Původně "podvojné účetnictví" pro firmy zapsané v Obchodním rejstříku (s.r.o., a.s.,...) vedeme v účetním SW Pohoda. Zajistíme kompletní účetnictví včetně poradenství v oblasti daňové optimalizace, zastupování na úřadech atd.

Díky neustálé lektorské praxi v oboru účetnictví dokážeme aplikovat do praxe veškeré novinky z oboru a klientům srozumitelně odpovíme na případné dotazy.

Klient může zvolit pouze konzultační hodiny nebo si nechat kompletně účetnictví zpracovat. Kompletní zpracování účtujeme buď fixní sazbou za jeden zpracovaných doklad nebo paušálem s doplatkem případné vícepráce. Klienty je pro svou přehlednost hojně využívána i varianta hodinové sazby za naši práci.

Zajišťujeme tyto služby:

 • kontrola náležitostí a formální správnosti předaných dokladů
 • pořízení dokladů do účetního SW Pohoda
 • vedení povinné agendy - hlavní kniha, účetní deník, knihy pohledávek a závazků, karty majetku
 • zákonná dokladová inventarizace účtů
 • zpracování účetních výkazů: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k daňovému přiznání
 • záznamní povinnost k DPH vč. zpracování daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení
 • zpracování daňového přiznání (daň z příjmů právnických osob)
 • návštěva ve firmě klienta a konzultace
 • zastupování klienta při jednání s úřady
 • pravidelná kontrola datové schránky klienta 
 • zpracování povinných pokladů (směrnice, smlouvy...)