Účetní práce
V čem vám dokážeme pomoci?

Daňová evidence

Původně "podvojné účetnictví" pro firmy zpracováváme od prvotního sestavení interních směrnic až po odevzdání daňového přiznání.

Využíváme 20leté zkušenosti
z oboru podnikání a nabízíme podnikatelům kompletní servis.

Zajišťujeme tyto služby:

 • kontrola předaných dokladů
 • vedení povinné agendy v SW Účto - peněžní deník, knihy pohledávek a závazků, karty majetku a další
 • záznamní povinnost
  k DPH
 • dokladové inventarizace požadované legislativou
 • zpracování daňového přiznání (daň z příjmů, silniční daň)
 • zpracování Přehledů pro zdravotní pojišťovny
  a Českou správu sociálního zabezpečení
 • revize dříve zpracovaných podkladů
 • návštěvy ve firmě klienta a konzultace
 • zpracování povinných podkladů (směrnice, smlouvy..)

Účetnictví

Původně "jednoduché účetnictví" pro soukromníky
a drobné ponikatele včetně poradenství v oblasti daňové optimalizace.

Protože účetnictví vyučujeme, držíme krok s novinkami
v oboru a umíme je i předat dál.

Klient může zvolit pouze konzultační hodiny nebo si nechat kompletně účetnictví zpracovat. Kompletní zpracování účtujeme buď částkou za jeden kus zpracovaného dokladu nebo paušálem s doplatkem vícepráce.


Přehled našich činností:

 • kontrola náležitostí
  a formální správnosti předaných dokladů
 • pořízení dokladů do účetního SW Pohoda
 • vedení povinné agendy - hlavní kniha, účetní deník, knihy pohledávek a závazků, karty majetku
 • dokladová inventarizace účtů
 • zpracování účetních výkazů: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
  k daňovému přiznání
 • záznamní povinnost
  k DPH vč. zpracování daňového přiznání
  k DPH
 • zpracování daňového přiznání (daň z příjmů, silniční daň)
 • návštěva ve firmě klienta a konzultace
 • zpracování povinných pokladů (směrnice, smlouvy...)

Mzdové účetnictví

Zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců včetně pracovních smluv a osobních složek. Vyřídíme veškerou komunikaci s úřady.

Personalistika je naším koníčkem, a proto klientům nabízíme i poradenství v ceně.

Zajišťujeme tyto služby:

 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • založení osobních složek zaměstnanců
  a jejich aktualizace
 • pravidelné zpracování mezd včetně Přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování mezd
 • návštěvy ve firmě
  a konzultace