www.ucetnieva.cz

Silniční daň

Zajišťujeme tyto služby:

  • Zpracování kompletní evidence používaných vozidel (karta majetku)
  • Výpočet záloh pro daň silniční
  • Kontrola plateb záloh
  • Zpracování podkladů pro podání daňového přiznání (výpočet daně)
  • Podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky