Náš tým
Seznamte se s těmi, kdo se starají o vaše účetnictví

Eva Swalens Řepová, MBA

Majitelka a manažerka účetní kanceláře

Eva je zodpovědná za celý tým a vydává všechna důležitá rozhodnutí. Přibírá nové spolupracovníky a zajišťuje i jejich pravidelná odborná školení.

Díky dvacetileté praxi v oboru poskytuje klientům i kompletní poradenský servis. V případě zájmu firmy zastupuje při úředních jednáních.

Jako odborný garant kanceláře kontroluje výstupy veškerých dokumentů. 

Eva je zároveň majitelkou a jednatelkou vzdělávací společnost YesOwl Consulting s.r.o., která zajišťuje vzdělávání v účetním oboru. Její společnost je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Petra Tichá

Účetní - střední korporace Praha

Petra byla jedním ze zakládajících členů naší pražské účetní kanceláře.

Ve firmě pracuje na částečný úvazek. V rámci přidělené agendy vyřizuje i komunikaci s úřady a výstupy pro mzdovou účetní. 

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Má na starosti kontroly plnění všech oznamovacích povinností a komunikaci s dotčenými úřady.

Nora Najimová

Účetní - malé korporace Praha

Nora je bývalá absolventka kurzů pořádaných společností YesOwl Consulting s.r.o.

Jako maminka malého děťátka pracuje ve firmě na zkrácený úvazek.

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Účetnictví zpracovává od počátečních dokladů až po sestavení podkladů pro daňová přiznání.

Součástí její práce je i komunikace s přidělenými klienty a zajišťování základního poradenství.

Hubert Kobr

Účetní - malé korporace, vymáhání pohledávek

Hubert je nejnovější posilou naší pražské kanceláře.

Při své práci má na starosti účtování malých korporací, neplátců DPH. Dále pomáhá ve mzdové účtárně při komunikaci s institucemi a souvisejícími úřady.

Mimo účetní činnost se stará o vymáhání pohledávek naší účetní kanceláře.

Leona Huráčková

Účetní - fyzické osoby a podnikatelé Mělník

Leona pracuje na naší nově otevřené pobočce Mělník.

Jako maminka malého syna zatím pracuje na zkrácený úvazek.

Věnuje se jak plátcům DPH tak i podnikatelům, kteří zatím plátci DPH nejsou. Její hlavní náplní práce je pořizování primárních dokladů klientů, fyzických osob. 

Má na starosti i komunikaci s přidělenými klienty a vyřizování veškerou agendu, související s jejich předmětem podnikání.

Zuzana Bártová

Účetní - právnické osoby Mělník

Zuzana pracuje na naší nově otevřené pobočce Mělník.

Jako maminka dvou chlapců zatím spolupracuje na zkrácený úvazek.

Účetní jednotky, které Zuzana zpracovává spadají do kategorie malých obchodních korporací.

Věnuje se jak měsíčním plátcům, tak neplátcům DPH.

Ing. Klára Hnízdová

Metodička mzdového účetnictví

Klára vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu managementu a v naší firmě pracuje na částečný úvazek. 

Vzhledem k obrovskému pracovnímu vytížení mimo naši účetní kancelář je u nás zaměstnána jako metodička mzdové oblasti. Dohlíží na mzdovou agendu a pomáhá při zaškolení nových zaměstnanců.

Klára pracuje na pozici interního školitele.


Simona Patková

Mzdová účetní

Simona je posilou naší účetní kanceláře v oblasti mzdového účetnictví.

V účetní kanceláři má na starosti primární zpracování mezd. Dále vyřizuje veškerou komunikaci s klienty a souvisejícími institucemi. Připravuje kompletní podklady pro kontroly mezd a archivaci v oblasti mezd a personalistiky.

Další oblastí, kterou má Simona ve své správě je zajišťování kompletní kontroly Výzev institucí vůči klientům naší účetní kanceláře a případné poradenství v oblasti následných právních kroků. 

Simona při jednáních zastupuje majitelku účetní kanceláře.

Eva Humlová

Ekonomka účetní kanceláře

Eva je další posilou účetní kanceláře s působením pro všechny pobočky, tzn. Praha, Mělník i Zlín.

Jako ekonomka má na starosti převážně agendu vyúčtování bytových družstev a vlastníků bytových jednotek. Provádí kompletní ekonomické rozbory přidělené oblasti a zpracovává veškeré výstupy pro jednotlivé vlastníky i správu družstva.

Eva rovněž provádí ekonomické kontroly a inventarizace všech účetních jednotek. Její hlavní činností je inventarizace účtů a kontrola správnosti zaúčtování složitějších účetních situací.

Ing. Alena Lišková

Manažerka pobočky Zlín

Alena vystudovala Vysokou školu ekonomickou a pro naší firmu zajišťuje kompletní komunikaci s klienty z oblasti Jižní Moravy. Zároveň spravuje naši nově vznikající kancelář ve Zlíně.

Díky předchozí bohaté praxi z postu finanční kontrolorky pro Zlínský kraj nabízí klientům kvalitní servis a dobré zázemí pro jejich účetní potřeby.

Úzce spolupracuje s pražskou centrálou a pomáhá při rozvoji péče o naše klienty v celém moravském regionu.

Petr Novák

Spolupracující správce bytových jednotek

Petr je spolupracovníkem účetní kanceláře v případě kompletní správy bytových jednotek. 

Nabízí technickou správu nemovitostí společenství bytových jednotek i soukromým vlastníkům.

Kompletní přehled činností získáte zde.