Náš tým
Seznamte se s těmi, kdo se starají o vaše účetnictví

Eva Swalens Řepová

Majitelka a manažerka účetní kanceláře

Eva je zodpovědná za celý tým a vydává všechna důležitá rozhodnutí. Přibírá nové spolupracovníky a zajišťuje i jejich pravidelná odborná školení.

Díky dvacetileté praxi v oboru poskytuje klientům i kompletní poradenský servis. V případě zájmu firmy zastupuje při úředních jednáních.

Jako odborný garant kanceláře kontroluje výstupy veškerých dokumentů. 

Eva je zároveň majitelkou a jednatelkou vzdělávací společnost YesOwl Consulting s.r.o., která zajišťuje vzdělávání v účetním oboru. Její společnost je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Petra Tichá

Účetní - střední korporace

Petra byla jedním ze zakládajících členů naší pražské účetní kanceláře.

Ve firmě pracuje na částečný úvazek. V rámci přidělené agendy vyřizuje i komunikaci s úřady a výstupy pro mzdovou účetní. 

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Má na starosti kontroly plnění všech oznamovacích povinností a komunikaci s dotčenými úřady.

Nora Najimová

Účetní - malé korporace

Nora je bývalá absolventka kurzů pořádaných společností YesOwl Consulting s.r.o.

Jako maminka malého děťátka pracuje ve firmě na zkrácený úvazek.

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Účetnictví zpracovává od počátečních dokladů až po sestavení podkladů pro daňová přiznání.

Součástí její práce je i komunikace s přidělenými klienty a zajišťování základního poradenství.

Leona Huráčková

Účetní - fyzické osoby, podnikatelé

Leona pracuje na naší nově otevřené pobočce Mělník.

Jako maminka malého syna zatím pracuje na zkrácený úvazek.

Věnuje se jak plátcům DPH tak i podnikatelům, kteří zatím plátci DPH nejsou. Její hlavní náplní práce je pořizování primárních dokladů klientů, fyzických osob. 

Má na starosti i komunikaci s přidělenými klienty a vyřizování veškerou agendu, související s jejich předmětem podnikání.

Ing. Klára Hnízdová

Metodička mzdového účetnictví

Klára vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu managementu a v naší firmě pracuje na částečný úvazek. 

Vzhledem k obrovskému pracovnímu vytížení mimo naši účetní kancelář je u nás zaměstnána jako metodička mzdové oblasti. Dohlíží na mzdovou agendu a pomáhá při zaškolení nových zaměstnanců.

Klára pracuje na pozici interního školitele.


Simona Patková

Mzdová účetní

Simona je posilou naší účetní kanceláře v oblasti mzdového účetnictví.

V účetní kanceláři má na starosti primární zpracování mezd. Dále vyřizuje veškerou komunikaci s klienty a souvisejícími institucemi. Připravuje kompletní podklady pro kontroly mezd a archivaci v oblasti mezd a personalistiky.

Další oblastí, kterou má Simona ve své správě je zajišťování kompletní kontroly Výzev institucí vůči klientům naší účetní kanceláře a případné poradenství v oblasti následných právních kroků. 

Simona při jednáních zastupuje majitelku účetní kanceláře.

Martina Nová

Ekonomka bytových družstev a společenství bytových jednotek

Martina je další posilou mělnické pobočky.

Jako ekonomka má na starosti převážně agendu vyúčtování bytových družstev a vlastníků bytových jednotek. Provádí kompletní ekonomické rozbory přidělené oblasti a zpracovává veškeré výstupy pro jednotlivé vlastníky i správu družstva.

Martina pro naši kancelář také pracuje na pozici PR konzultanta. 

Ing. Alena Lišková

Manažerka pobočky Zlín

Alena vystudovala Vysokou školu ekonomickou a pro naší firmu zajišťuje kompletní komunikaci s klienty z oblasti Jižní Moravy. Zároveň spravuje naši nově vznikající kancelář ve Zlíně.

Díky předchozí bohaté praxi z postu finanční kontrolorky pro Zlínský kraj nabízí klientům kvalitní servis a dobré zázemí pro jejich účetní potřeby.

Úzce spolupracuje s pražskou centrálou a pomáhá při rozvoji péče o naše klienty v celém moravském regionu.

Petr Novák

Spolupracující správce bytových jednotek

Petr je spolupracovníkem účetní kanceláře v případě kompletní správy bytových jednotek. 

Nabízí technickou správu nemovitostí společenství bytových jednotek i soukromým vlastníkům.

Kompletní přehled činností získáte zde.