Náš tým

Eva Swalens Řepová

Majitelka a manažerka účetní kanceláře

Eva je zodpovědná za celý tým a vydává všechna důležitá rozhodnutí. Přibírá nové spolupracovníky a zajišťuje i jejich pravidelná odborná školení.

Díky dvacetileté praxi v oboru poskytuje klientům i kompletní poradenský servis. V případě zájmu firmy zastupuje při úředních jednáních.

Jako odborný garant kanceláře kontroluje výstupy veškerých dokumentů. 

Eva je zároveň majitelkou a jednatelkou vzdělávací společnost YesOwl Consulting s.r.o., která zajišťuje vzdělávání v účetním oboru. Její společnost je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Petra Tichá

Účetní - střední korporace

Petra je jedním ze zakládajících členů naší pražské účetní kanceláře - Černá 1705/3, Praha 1 (5 min. pěšky od Národní třídy). 

Ve firmě pracuje na částečný úvazek. V rámci přidělené agendy vyřizuje i komunikaci s úřady a výstupy pro mzdovou účetní. 

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Má na starosti kontroly plnění všech oznamovacích povinností a komunikaci s dotčenými úřady.

Nora Najimová

Účetní - malé korporace

Nora je bývalá absolventka kurzů pořádaných společností YesOwl Consulting s.r.o.

Jako maminka malého děťátka pracuje ve firmě na zkrácený úvazek.

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primární data z dokladů klientů a kontroluje věcnou správnost všech předaných dokumentů. Účetnictví zpracovává od počátečních dokladů až po sestavení podkladů pro daňová přiznání.


Ing. Klára Hnízdová

Hlavní účetní kanceláře, mzdová účetní

Klára vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu managementu a v naší firmě pracuje na částečný úvazek. 

Při účetní činnosti pro kancelář zpracovává primárně mzdy a vyřizuje veškerou agendu s danou problematikou. Dále shromažďuje a kontroluje náležitosti účetních dokladů, jež následně zpracovává.

Klára při jednáních zastupuje majitelku účetní kanceláře.


Ing. Tomáš Hanzlík

Účetní - daňová evidence, malé korporace, SVJ


Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v naší firmě pracuje na zkrácený pracovní úvazek. 

Při účetní činnosti pro kancelář Tomáš zpracovává primární data z dokladů klientů, kontroluje náležitosti a řazení dokladů a následně je přenáší do účetního programu.

Samostatnou kapitolou jeho práce je kompletní správa dokladů SVJ (společenství vlastníků jednotek) a BD (bytové družstvo). Připravuje i veškeré evidenční listy, výkazy a vyúčtování.


Ing. Alena Lišková

Manažerka pobočky Zlín

Alena vystudovala Vysokou školu ekonomickou a pro naší firmu zajišťuje kompletní komunikaci s klienty z oblasti Jižní Moravy. Zároveň spravuje naši nově vznikající kancelář ve Zlíně.

Díky předchozí bohaté praxi z postu finanční kontrolorky pro Zlínský kraj nabízí klientům kvalitní servis a dobré zázemí pro jejich účetní potřeby.

Úzce spolupracuje s pražskou centrálou a pomáhá při rozvoji péče o naše klienty v celém moravském regionu.

Petr Novák

Spolupracující správce bytových jednotek

Petr je spolupracovníkem účetní kanceláře v případě kompletní správy bytových jednotek. 

Nabízí technickou správu nemovitostí společenství bytových jednotek i soukromým vlastníkům.

Kompletní přehled činností získáte zde.