www.ucetnieva.cz

Daňová evidence

Původně "jednoduché účetnictví" pro soukromníky a drobné podnikatele (OSVČ) zpracováváme od prvotního sestavení interních směrnic až po odevzdání daňového přiznání.

Využíváme 25leté zkušenosti z oboru podnikání a nabízíme podnikatelům kompletní servis.

Zajišťujeme tyto služby:

  • kontrola předaných dokladů
  • vedení povinné agendy (peněžní deník, knihy pohledávek a závazků, karty majetku a další)
  • záznamní povinnost k DPH
  • dokladové inventarizace požadované legislativou
  • zpracování daňového přiznání (daň z příjmů fyzických osob)
  • zpracování Přehledů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení
  • revize dříve zpracovaných podkladů
  • pravidelná kontrola datové schránky klienta
  • návštěvy ve firmě klienta a konzultace
  • zpracování povinných podkladů (směrnice, smlouvy..)