www.ucetnieva.cz

Ceník

Níže uvedené ceny jsou orientační

Každé účetnictví je originální, stejně jako každý podnikatel, který nám svěří své doklady. Protože klientům poskytujeme služby "šité na míru", tak i kalkulace ceny za naši práci je individuální a řídí se množstvím dokladů a rozsahem poskytovaných služeb. 

Zajistíme kompletní vedení účetnictví nebo kontroly účtování u samostatně vedených účetnictví.

Orientační ceník účetních služeb platný od 01.12.2022

Účetní konzultace (případná doprava ve stejné sazbě)

Poradenství z oblasti podnikání, účetnictví a daní.

750 Kč za hod.

Účetnictví - paušální

Zpracování max. 50 ks zápisů a zavedení do účetního SW, 

tisk potřebných sestav vč. podkladů pro daňové přiznání k DPH

 a kontrolnímu hlášení.

od 3.500Kč
za měsíc

Účetní závěrka - právnické osoby

Uzavření účetního období, zpracování kompletní inventarizace účtů, 

zpracování veškeré související dokumentace vyhotovení podkladů 

pro daňové přiznání.

4.500 Kč
za firmu

Mzdové účetnictví

Zpracování mzdy za jednoho zaměstnance
vč. vyhotovení Přehledů pro SZ a ZP.

350 Kč
za osobu

Daňová evidence - paušál

Zpracování max 100 ks dokladů a zavedení do účetního SW, 

tisk potřebných sestav vč. podkladů pro daňové přiznání k DPH 

a kontrolní hlášení

3.000 Kč
za měsíc

Uzavření daňové evidence - fyzické osoby

Zpracování podkladů pro sestavení daňového přiznání 

fyzických osob včetně všech výstupů

3.500 Kč

za osobu

Daň silniční

Maximálně 2 auta. Za každé další příplatek 50 Kč.

700 Kč

Naše kancelář nejčastěji používá při vedení účetnictví metodu spotřeby času. Vztah s klientem je založen na vzájemné důvěře.  Při poskytování našich služeb platí sazba 750 Kč za hodinu účetní práce.

V případě cesty ke klientovi je čas cesty počítán stejně, jako čas poskytování služby, čímž jsou pokryty i naše cestovní náklady.