www.ucetnieva.cz

Aktuality podrobně

Co zajímavého z praxe jsme zachytili...

Definice EET

V §6/2 ZET je na první pohled zamotaný text: "Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou". Touto zašmodrchanou větou se zákon snaží říci, že předmětem EET jsou skutečné pohyby peněz, nikoliv pouhé účetní výnosy (doprovázené vznikem pohledávky), jak by se mohlo zdát z definice evidovaných příjmů dle §6/1.

Nové pravomoci SD

Letní novela zák.č. 456/2011
o Finanční správě zavedla
s účinností od 29.07. nový pojem: vybraná působnost. Rozumí se jí vyhledávací činnost, postup
k odstranění pochybností, daňová kontrola a jiné (nespecifikované) kontrolní postupy, viz §10/4. Nově mají k těmto činnostem pravomoci všechny FÚ na území celé ČR, viz §8/2. Znamená to např., že firmu
z Prahy může kontrolovat územní pracoviště FÚ z Mělníka.

"Ojedinělost" a EET

Z evidence tržeb jsou vyjmuty tzv. ojedinělé příjmy. Onu ojedinělost budeme vnímat tak, že se jedná
o ojedinělost z důvodu hotovostní formy (nikoliv důvodu) platby. Pokud např. advokát soustavně fakturuje a je mu hrazeno bezhotovostně, tak v případě ojedinělé platby za advokátní služby v hotovosti nebude tato platba předmětem EET. Co to je "ojedinělost", to již vám ale nikdo nepoví... 

Připravte se na EET

Od září je možné žádat finanční správu (FS) o závazná posouzení (asi zejména ve smyslu, zda podléháte elektronické evidenci tržeb (EET) či ne apod). Zatím jsou všechna závazná posouzení zpoplatněna částkou 10.000 Kč, ale u EET to je 1.000 Kč. Od září také začne možnost žádat správce daně o tzv. autentizační údaje, pomocí kterých se na portále FS můžete zaevidovat
k EET.

Vrácení přeplatku na dani

Správce daně přistoupil ke změně při vracení přeplatku na dani. Pro bližší informace klikněte zde.

Důležitý judikát

Důležitý judikát Nejvyššího soudu z 27.10.15 (32 Cdo 4092/2014), který posiluje pojistnou ochranu účetním firmám. Konstatuje, že zpracování daňového přiznání není činnností, kterou lze vykonávat na základě ŽL na vedení účetnictví a DE. Zároveň však konstatuje, že pokud udělá účetní chybu již v rámci vedení DE, a tuto chybu přenese do DAP, tak vzhledem k tomu, že následně doměřená daň má kořen
v chybně zpracované DE, a ta spadá do činnosti dle ŽL, je účetní krytá pojistkou, kterou má na vedení účetnictví a DE.

Nutnost zřídit datové schránky

Upozorňuji účetní firmy, že pokud podávají daňová přiznání za právnické osoby, tak vzhledem ke znění §72/4 daňového řádu
a metodice GFŘ zřejmě nebude možné od 2016 podávat přiznání způsobem EPO+e-tiskopis.
I vzhledem k blížícím se komplikacím s KH bych všem účetním firmám doporučila zřídit si vlastní datovou schránku.

Minimální mzda r. 2016

Od roku 2016 se zvedne minimální mzda na 9.900 Kč (hodinová na 58,70 Kč). Zároveň se upravují všechny úrovně zaručené mzdy. Připomínám, že úroveň minimální mzdy se
v několika ustanoveních daňově projevuje i v ZDP.

Výpověď DPP

Od 1.10.15 již je možné ukončit pracovněprávní vztah založený DPP (často sjednaný na dobu neurčitou) výpovědí bez udání důvodů s 15-denní výpovědní lhůtou. Říká to novelizovaný
§77/4 ZP.

Zveřejňování závěrky
v Obchodním rejstříku
 

Právě jsem četla článek
o pravidelných kontrolách finančních úřadů uveřejňování požadovaných dokumentů ve sbírce listin v Obchodním rejstříku. Nezapomínejte tedy na svou zákonnou povinnost a neriskujte tak případnou pokutu od FÚ.